Ամսաթիվ

Ժամ

մինչև

Ֆորմատ

Ժամ Վերնագիր Արժեք Էլ.տոմս
00:10 Սուպեր Մամա 2 2000 ֏ Գնել տոմս
10:40 Պատրաստված է Ամերիկայում 1500 ֏ Գնել տոմս
11:15 My Little Pony. կինոյում 1500 ֏ Գնել տոմս
11:30 Սայրի վրայով վազողը 2049 2000 ֏ Գնել տոմս
12:10 Սուպեր Մամա 2 1500 ֏ Գնել տոմս
12:20 Պատրաստված է Ամերիկայում 1500 ֏ Գնել տոմս
13:20 Պատրաստված է Ամերիկայում 4500 ֏ Գնել տոմս
14:20 Սուպեր Մամա 2 2000 ֏ Գնել տոմս
14:45 Մեր միջև սարեր են 2000 ֏ Գնել տոմս
15:05 American Made 2000 ֏ Buy ticket
15:30 Սուպեր Մամա 2 2000 ֏ Գնել տոմս
16:30 Սուպեր Մամա 2 2000 ֏ Գնել տոմս
17:00 Սայրի վրայով վազողը 2049 2000 ֏ Գնել տոմս
17:40 Սուպեր Մամա 2 2000 ֏ Գնել տոմս
18:05 Սուպեր Մամա 2 5500 ֏ Գնել տոմս
18:40 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
19:40 Պատրաստված է Ամերիկայում 2500 ֏ Գնել տոմս
19:50 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
20:15 Սուպեր Մամա 2 5500 ֏ Գնել տոմս
20:30 Մեր միջև սարեր են 2500 ֏ Գնել տոմս
20:50 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
21:15 Պատրաստված է Ամերիկայում 2500 ֏ Գնել տոմս
22:00 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
22:25 Սուպեր Մամա 2 5500 ֏ Գնել տոմս
22:45 Սայրի վրայով վազողը 2049 3500 ֏ Գնել տոմս
23:00 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
Ժամ Վերնագիր Արժեք Էլ.տոմս
00:05 Պատրաստված է Ամերիկայում 2500 ֏ Գնել տոմս
00:10 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
10:40 Պատրաստված է Ամերիկայում 1500 ֏ Գնել տոմս
11:15 My Little Pony. կինոյում 1500 ֏ Գնել տոմս
11:30 Սայրի վրայով վազողը 2049 2000 ֏ Գնել տոմս
12:10 Սուպեր Մամա 2 1500 ֏ Գնել տոմս
12:20 Պատրաստված է Ամերիկայում 1500 ֏ Գնել տոմս
13:20 Պատրաստված է Ամերիկայում 4500 ֏ Գնել տոմս
14:20 Սուպեր Մամա 2 2000 ֏ Գնել տոմս
14:45 Մեր միջև սարեր են 2000 ֏ Գնել տոմս
15:05 American Made 2000 ֏ Buy ticket
15:30 Սուպեր Մամա 2 2000 ֏ Գնել տոմս
16:30 Սուպեր Մամա 2 2000 ֏ Գնել տոմս
17:00 Սայրի վրայով վազողը 2049 2000 ֏ Գնել տոմս
17:40 Սուպեր Մամա 2 2000 ֏ Գնել տոմս
18:05 Սուպեր Մամա 2 5500 ֏ Գնել տոմս
18:40 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
19:40 Պատրաստված է Ամերիկայում 2500 ֏ Գնել տոմս
19:50 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
20:15 Սուպեր Մամա 2 5500 ֏ Գնել տոմս
20:30 Մեր միջև սարեր են 2500 ֏ Գնել տոմս
20:50 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
21:15 Պատրաստված է Ամերիկայում 2500 ֏ Գնել տոմս
22:00 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
22:25 Սուպեր Մամա 2 5500 ֏ Գնել տոմս
22:45 Սայրի վրայով վազողը 2049 3500 ֏ Գնել տոմս
23:00 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
Ժամ Վերնագիր Արժեք Էլ.տոմս
00:05 Պատրաստված է Ամերիկայում 2500 ֏ Գնել տոմս
00:10 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
10:40 Պատրաստված է Ամերիկայում 1500 ֏ Գնել տոմս
11:15 My Little Pony. կինոյում 1500 ֏ Գնել տոմս
11:30 Սայրի վրայով վազողը 2049 2000 ֏ Գնել տոմս
12:10 Սուպեր Մամա 2 1500 ֏ Գնել տոմս
12:20 Պատրաստված է Ամերիկայում 1500 ֏ Գնել տոմս
13:20 Պատրաստված է Ամերիկայում 4500 ֏ Գնել տոմս
14:20 Սուպեր Մամա 2 2000 ֏ Գնել տոմս
14:45 Մեր միջև սարեր են 2000 ֏ Գնել տոմս
15:05 American Made 2000 ֏ Buy ticket
15:30 Սուպեր Մամա 2 2000 ֏ Գնել տոմս
16:30 Սուպեր Մամա 2 2000 ֏ Գնել տոմս
17:00 Սայրի վրայով վազողը 2049 2000 ֏ Գնել տոմս
17:40 Սուպեր Մամա 2 2000 ֏ Գնել տոմս
18:05 Սուպեր Մամա 2 5500 ֏ Գնել տոմս
18:40 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
19:40 Պատրաստված է Ամերիկայում 2500 ֏ Գնել տոմս
19:50 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
20:15 Սուպեր Մամա 2 5500 ֏ Գնել տոմս
20:30 Մեր միջև սարեր են 2500 ֏ Գնել տոմս
20:50 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
21:15 Պատրաստված է Ամերիկայում 2500 ֏ Գնել տոմս
22:00 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
22:25 Սուպեր Մամա 2 5500 ֏ Գնել տոմս
22:45 Սայրի վրայով վազողը 2049 3500 ֏ Գնել տոմս
23:00 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
Ժամ Վերնագիր Արժեք Էլ.տոմս
00:05 Պատրաստված է Ամերիկայում 2500 ֏ Գնել տոմս
00:10 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
10:40 Պատրաստված է Ամերիկայում 1500 ֏ Գնել տոմս
11:15 My Little Pony. կինոյում 1500 ֏ Գնել տոմս
11:30 Սայրի վրայով վազողը 2049 2000 ֏ Գնել տոմս
12:10 Սուպեր Մամա 2 1500 ֏ Գնել տոմս
12:20 Պատրաստված է Ամերիկայում 1500 ֏ Գնել տոմս
13:20 Պատրաստված է Ամերիկայում 4500 ֏ Գնել տոմս
14:20 Սուպեր Մամա 2 2000 ֏ Գնել տոմս
14:45 Մեր միջև սարեր են 2000 ֏ Գնել տոմս
15:05 American Made 2000 ֏ Buy ticket
15:30 Սուպեր Մամա 2 2000 ֏ Գնել տոմս
16:30 Սուպեր Մամա 2 2000 ֏ Գնել տոմս
17:00 Սայրի վրայով վազողը 2049 2000 ֏ Գնել տոմս
17:40 Սուպեր Մամա 2 2000 ֏ Գնել տոմս
18:05 Սուպեր Մամա 2 5500 ֏ Գնել տոմս
18:40 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
19:40 Պատրաստված է Ամերիկայում 2500 ֏ Գնել տոմս
19:50 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
20:15 Սուպեր Մամա 2 5500 ֏ Գնել տոմս
20:30 Մեր միջև սարեր են 2500 ֏ Գնել տոմս
20:50 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
21:15 Պատրաստված է Ամերիկայում 2500 ֏ Գնել տոմս
22:00 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
22:25 Սուպեր Մամա 2 5500 ֏ Գնել տոմս
22:45 Սայրի վրայով վազողը 2049 3500 ֏ Գնել տոմս
23:00 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս
Ժամ Վերնագիր Արժեք Էլ.տոմս
00:05 Պատրաստված է Ամերիկայում 2500 ֏ Գնել տոմս
00:10 Սուպեր Մամա 2 2500 ֏ Գնել տոմս

@kinoparkarmenia !! Հետևեք մեզ Instagram-ում

Ավելին

Բաժանորդագրվեք մեր նորություններին

Հետևեք մեզ