Ամսաթիվ

Ժամ

մինչև

Ֆորմատ

Ժամ Վերնագիր Արժեք Էլ.տոմս
10:10 Գարշելի ես 3 1500 ֏ Գնել տոմս
10:15 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 2000 ֏ Գնել տոմս
10:25 Ավտոմեքենաները 3 1500 ֏ Գնել տոմս
10:55 Գարշելի ես 3 2000 ֏ Գնել տոմս
11:20 Գարշելի ես 3 4000 ֏ Գնել տոմս
11:45 Սառը տանգո 1500 ֏ Գնել տոմս
12:00 Գարշելի ես 3 1500 ֏ Գնել տոմս
12:30 Ավտոմեքենաները 3 2000 ֏ Գնել տոմս
12:50 Գարշելի ես 3 2000 ֏ Գնել տոմս
13:10 Transformers: The Last Knight 2000 ֏ Buy ticket
13:30 Ավտոմեքենաները 3 4500 ֏ Գնել տոմս
13:50 Գարշելի ես 3 3000 ֏ Գնել տոմս
14:45 Գարշելի ես 3 3500 ֏ Գնել տոմս
15:45 Գարշելի ես 3 2000 ֏ Գնել տոմս
15:55 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 5000 ֏ Գնել տոմս
16:05 Հավերժ երիտասարդ 2000 ֏ Գնել տոմս
16:20 Շատ վատ աղջիկներ 2000 ֏ Գնել տոմս
16:35 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 2000 ֏ Գնել տոմս
16:50 Գարշելի ես 3 2000 ֏ Գնել տոմս
17:50 Գարշելի ես 3 3000 ֏ Գնել տոմս
18:35 Գարշելի ես 3 2500 ֏ Գնել տոմս
18:50 Գարշելի ես 3 6000 ֏ Գնել տոմս
19:05 Գարշելի ես 3 4000 ֏ Գնել տոմս
20:00 Գարշելի ես 3 3500 ֏ Գնել տոմս
20:35 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 2500 ֏ Գնել տոմս
21:00 Շատ վատ աղջիկներ 5500 ֏ Գնել տոմս
21:15 Գարշելի ես 3 2500 ֏ Գնել տոմս
21:25 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 3500 ֏ Գնել տոմս
22:30 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 2500 ֏ Գնել տոմս
23:15 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 3000 ֏ Գնել տոմս
23:50 Սառը տանգո 2500 ֏ Գնել տոմս
Ժամ Վերնագիր Արժեք Էլ.տոմս
00:20 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 3500 ֏ Գնել տոմս
10:10 Գարշելի ես 3 1500 ֏ Գնել տոմս
10:15 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 2000 ֏ Գնել տոմս
10:25 Ավտոմեքենաները 3 1500 ֏ Գնել տոմս
10:55 Գարշելի ես 3 2000 ֏ Գնել տոմս
11:20 Գարշելի ես 3 4000 ֏ Գնել տոմս
11:45 Սառը տանգո 1500 ֏ Գնել տոմս
12:00 Գարշելի ես 3 1500 ֏ Գնել տոմս
12:30 Ավտոմեքենաները 3 2000 ֏ Գնել տոմս
12:50 Գարշելի ես 3 2000 ֏ Գնել տոմս
13:10 Transformers: The Last Knight 2000 ֏ Buy ticket
13:30 Ավտոմեքենաները 3 4500 ֏ Գնել տոմս
13:50 Գարշելի ես 3 3000 ֏ Գնել տոմս
14:45 Գարշելի ես 3 3500 ֏ Գնել տոմս
15:45 Գարշելի ես 3 2000 ֏ Գնել տոմս
15:55 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 5000 ֏ Գնել տոմս
16:05 Հավերժ երիտասարդ 2000 ֏ Գնել տոմս
16:20 Շատ վատ աղջիկներ 2000 ֏ Գնել տոմս
16:35 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 2000 ֏ Գնել տոմս
16:50 Գարշելի ես 3 2000 ֏ Գնել տոմս
17:50 Գարշելի ես 3 3000 ֏ Գնել տոմս
18:35 Գարշելի ես 3 2500 ֏ Գնել տոմս
18:50 Գարշելի ես 3 6000 ֏ Գնել տոմս
19:05 Գարշելի ես 3 4000 ֏ Գնել տոմս
20:00 Գարշելի ես 3 3500 ֏ Գնել տոմս
20:35 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 2500 ֏ Գնել տոմս
21:00 Շատ վատ աղջիկներ 5500 ֏ Գնել տոմս
21:15 Գարշելի ես 3 2500 ֏ Գնել տոմս
21:25 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 3500 ֏ Գնել տոմս
22:30 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 2500 ֏ Գնել տոմս
23:15 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 3000 ֏ Գնել տոմս
23:50 Սառը տանգո 2500 ֏ Գնել տոմս
Ժամ Վերնագիր Արժեք Էլ.տոմս
00:20 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 3500 ֏ Գնել տոմս
10:10 Գարշելի ես 3 1500 ֏ Գնել տոմս
10:15 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 2000 ֏ Գնել տոմս
10:25 Ավտոմեքենաները 3 1500 ֏ Գնել տոմս
10:55 Գարշելի ես 3 2000 ֏ Գնել տոմս
11:20 Գարշելի ես 3 4000 ֏ Գնել տոմս
11:45 Սառը տանգո 1500 ֏ Գնել տոմս
12:00 Գարշելի ես 3 1500 ֏ Գնել տոմս
12:30 Ավտոմեքենաները 3 2000 ֏ Գնել տոմս
12:50 Գարշելի ես 3 2000 ֏ Գնել տոմս
13:10 Transformers: The Last Knight 2000 ֏ Buy ticket
13:30 Ավտոմեքենաները 3 4500 ֏ Գնել տոմս
13:50 Գարշելի ես 3 3000 ֏ Գնել տոմս
14:45 Գարշելի ես 3 3500 ֏ Գնել տոմս
15:45 Գարշելի ես 3 2000 ֏ Գնել տոմս
15:55 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 5000 ֏ Գնել տոմս
16:05 Հավերժ երիտասարդ 2000 ֏ Գնել տոմս
16:20 Շատ վատ աղջիկներ 2000 ֏ Գնել տոմս
16:35 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 2000 ֏ Գնել տոմս
16:50 Գարշելի ես 3 2000 ֏ Գնել տոմս
17:50 Գարշելի ես 3 3000 ֏ Գնել տոմս
18:35 Գարշելի ես 3 2500 ֏ Գնել տոմս
18:50 Գարշելի ես 3 6000 ֏ Գնել տոմս
19:05 Գարշելի ես 3 4000 ֏ Գնել տոմս
20:00 Գարշելի ես 3 3500 ֏ Գնել տոմս
20:35 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 2500 ֏ Գնել տոմս
21:00 Շատ վատ աղջիկներ 5500 ֏ Գնել տոմս
21:15 Գարշելի ես 3 2500 ֏ Գնել տոմս
21:25 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 3500 ֏ Գնել տոմս
22:30 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 2500 ֏ Գնել տոմս
23:15 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 3000 ֏ Գնել տոմս
23:50 Սառը տանգո 2500 ֏ Գնել տոմս
Ժամ Վերնագիր Արժեք Էլ.տոմս
00:20 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 3500 ֏ Գնել տոմս
10:10 Գարշելի ես 3 1500 ֏ Գնել տոմս
10:15 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 2000 ֏ Գնել տոմս
10:25 Ավտոմեքենաները 3 1500 ֏ Գնել տոմս
10:55 Գարշելի ես 3 2000 ֏ Գնել տոմս
11:20 Գարշելի ես 3 4000 ֏ Գնել տոմս
11:45 Սառը տանգո 1500 ֏ Գնել տոմս
12:00 Գարշելի ես 3 1500 ֏ Գնել տոմս
12:30 Ավտոմեքենաները 3 2000 ֏ Գնել տոմս
12:50 Գարշելի ես 3 2000 ֏ Գնել տոմս
13:10 Transformers: The Last Knight 2000 ֏ Buy ticket
13:30 Ավտոմեքենաները 3 4500 ֏ Գնել տոմս
13:50 Գարշելի ես 3 3000 ֏ Գնել տոմս
14:45 Գարշելի ես 3 3500 ֏ Գնել տոմս
15:45 Գարշելի ես 3 2000 ֏ Գնել տոմս
15:55 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 5000 ֏ Գնել տոմս
16:05 Հավերժ երիտասարդ 2000 ֏ Գնել տոմս
16:20 Շատ վատ աղջիկներ 2000 ֏ Գնել տոմս
16:35 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 2000 ֏ Գնել տոմս
16:50 Գարշելի ես 3 2000 ֏ Գնել տոմս
17:50 Գարշելի ես 3 3000 ֏ Գնել տոմս
18:35 Գարշելի ես 3 2500 ֏ Գնել տոմս
18:50 Գարշելի ես 3 6000 ֏ Գնել տոմս
19:05 Գարշելի ես 3 4000 ֏ Գնել տոմս
20:00 Գարշելի ես 3 3500 ֏ Գնել տոմս
20:35 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 2500 ֏ Գնել տոմս
21:00 Շատ վատ աղջիկներ 5500 ֏ Գնել տոմս
21:15 Գարշելի ես 3 2500 ֏ Գնել տոմս
21:25 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 3500 ֏ Գնել տոմս
22:30 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 2500 ֏ Գնել տոմս
23:15 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 3000 ֏ Գնել տոմս
23:50 Սառը տանգո 2500 ֏ Գնել տոմս
Ժամ Վերնագիր Արժեք Էլ.տոմս
00:20 Տրանսֆորմերները. Վերջին ասպետը 3500 ֏ Գնել տոմս

@kinoparkarmenia !! Հետևեք մեզ Instagram-ում

Ավելին

Բաժանորդագրվեք մեր նորություններին

Հետևեք մեզ