Ամսաթիվ

Ժամ

մինչև

Ֆորմատ

Ժամ Վերնագիր Արժեք Էլ.տոմս
10:15 Արթուր թագավորի թուրը 2000 ֏ Գնել տոմս
10:30 Օտարը. Պատգամ 1500 ֏ Գնել տոմս
10:45 Արթուր թագավորի թուրը 3500 ֏ Գնել տոմս
10:55 Ռոք Դոգ 1500 ֏ Գնել տոմս
11:15 Խոստում 1500 ֏ Գնել տոմս
11:30 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 1500 ֏ Գնել տոմս
12:35 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 2000 ֏ Գնել տոմս
12:45 Ձայն քարի միջից 1500 ֏ Գնել տոմս
13:10 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2000 ֏ Buy ticket
13:30 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 4500 ֏ Գնել տոմս
13:50 Օտարը. Պատգամ 2000 ֏ Գնել տոմս
14:25 Օտարը. Պատգամ 2500 ֏ Գնել տոմս
14:40 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 2000 ֏ Գնել տոմս
15:10 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 2000 ֏ Գնել տոմս
16:00 Գալակտիկայի պահապանները: Մաս 2 2000 ֏ Գնել տոմս
16:25 Օտարը. Պատգամ 2000 ֏ Գնել տոմս
16:50 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 2500 ֏ Գնել տոմս
17:15 Արթուր թագավորի թուրը 2000 ֏ Գնել տոմս
17:45 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 3000 ֏ Գնել տոմս
18:35 Արթուր թագավորի թուրը 3500 ֏ Գնել տոմս
18:55 Խոստում 2500 ֏ Գնել տոմս
19:10 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 6000 ֏ Գնել տոմս
19:25 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 3500 ֏ Գնել տոմս
19:50 Օտարը. Պատգամ 2500 ֏ Գնել տոմս
20:20 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 2500 ֏ Գնել տոմս
21:05 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2500 ֏ Buy ticket
21:25 Խոստում 2500 ֏ Գնել տոմս
21:45 Alien: Covenant 5500 ֏ Buy ticket
22:00 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 3000 ֏ Գնել տոմս
22:30 Արթուր թագավորի թուրը 3500 ֏ Գնել տոմս
22:55 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 3500 ֏ Գնել տոմս
23:40 Գալակտիկայի պահապանները: Մաս 2 2500 ֏ Գնել տոմս
23:55 Օտարը. Պատգամ 2500 ֏ Գնել տոմս
Ժամ Վերնագիր Արժեք Էլ.տոմս
00:20 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 5500 ֏ Գնել տոմս
10:15 Արթուր թագավորի թուրը 2000 ֏ Գնել տոմս
10:30 Օտարը. Պատգամ 1500 ֏ Գնել տոմս
10:45 Արթուր թագավորի թուրը 3500 ֏ Գնել տոմս
10:55 Ռոք Դոգ 1500 ֏ Գնել տոմս
11:15 Խոստում 1500 ֏ Գնել տոմս
11:30 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 1500 ֏ Գնել տոմս
12:35 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 2000 ֏ Գնել տոմս
12:45 Ձայն քարի միջից 1500 ֏ Գնել տոմս
13:10 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2000 ֏ Buy ticket
13:30 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 4500 ֏ Գնել տոմս
13:50 Օտարը. Պատգամ 2000 ֏ Գնել տոմս
14:25 Օտարը. Պատգամ 2500 ֏ Գնել տոմս
14:40 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 2000 ֏ Գնել տոմս
15:10 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 2000 ֏ Գնել տոմս
16:00 Գալակտիկայի պահապանները: Մաս 2 2000 ֏ Գնել տոմս
16:25 Օտարը. Պատգամ 2000 ֏ Գնել տոմս
16:50 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 2500 ֏ Գնել տոմս
17:15 Արթուր թագավորի թուրը 2000 ֏ Գնել տոմս
17:45 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 3000 ֏ Գնել տոմս
18:35 Արթուր թագավորի թուրը 3500 ֏ Գնել տոմս
18:55 Խոստում 2500 ֏ Գնել տոմս
19:10 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 6000 ֏ Գնել տոմս
19:25 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 3500 ֏ Գնել տոմս
19:50 Օտարը. Պատգամ 2500 ֏ Գնել տոմս
20:20 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 2500 ֏ Գնել տոմս
21:05 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2500 ֏ Buy ticket
21:25 Խոստում 2500 ֏ Գնել տոմս
21:45 Alien: Covenant 5500 ֏ Buy ticket
22:00 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 3000 ֏ Գնել տոմս
22:30 Արթուր թագավորի թուրը 3500 ֏ Գնել տոմս
22:55 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 3500 ֏ Գնել տոմս
23:40 Գալակտիկայի պահապանները: Մաս 2 2500 ֏ Գնել տոմս
23:55 Օտարը. Պատգամ 2500 ֏ Գնել տոմս
Ժամ Վերնագիր Արժեք Էլ.տոմս
00:20 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 5500 ֏ Գնել տոմս
10:15 Արթուր թագավորի թուրը 2000 ֏ Գնել տոմս
10:30 Օտարը. Պատգամ 1500 ֏ Գնել տոմս
10:45 Արթուր թագավորի թուրը 3500 ֏ Գնել տոմս
10:55 Ռոք Դոգ 1500 ֏ Գնել տոմս
11:15 Խոստում 1500 ֏ Գնել տոմս
11:30 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 1500 ֏ Գնել տոմս
12:35 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 2000 ֏ Գնել տոմս
12:45 Ձայն քարի միջից 1500 ֏ Գնել տոմս
13:10 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2000 ֏ Buy ticket
13:30 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 4500 ֏ Գնել տոմս
13:50 Օտարը. Պատգամ 2000 ֏ Գնել տոմս
14:25 Օտարը. Պատգամ 2500 ֏ Գնել տոմս
14:40 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 2000 ֏ Գնել տոմս
15:10 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 2000 ֏ Գնել տոմս
16:00 Գալակտիկայի պահապանները: Մաս 2 2000 ֏ Գնել տոմս
16:25 Օտարը. Պատգամ 2000 ֏ Գնել տոմս
16:50 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 2500 ֏ Գնել տոմս
17:15 Արթուր թագավորի թուրը 2000 ֏ Գնել տոմս
17:45 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 3000 ֏ Գնել տոմս
18:35 Արթուր թագավորի թուրը 3500 ֏ Գնել տոմս
18:55 Խոստում 2500 ֏ Գնել տոմս
19:10 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 6000 ֏ Գնել տոմս
19:25 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 3500 ֏ Գնել տոմս
19:50 Օտարը. Պատգամ 2500 ֏ Գնել տոմս
20:20 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 2500 ֏ Գնել տոմս
21:05 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2500 ֏ Buy ticket
21:25 Խոստում 2500 ֏ Գնել տոմս
21:45 Alien: Covenant 5500 ֏ Buy ticket
22:00 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 3000 ֏ Գնել տոմս
22:30 Արթուր թագավորի թուրը 3500 ֏ Գնել տոմս
22:55 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 3500 ֏ Գնել տոմս
23:40 Գալակտիկայի պահապանները: Մաս 2 2500 ֏ Գնել տոմս
23:55 Օտարը. Պատգամ 2500 ֏ Գնել տոմս
Ժամ Վերնագիր Արժեք Էլ.տոմս
00:20 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 5500 ֏ Գնել տոմս
10:15 Արթուր թագավորի թուրը 2000 ֏ Գնել տոմս
10:30 Օտարը. Պատգամ 1500 ֏ Գնել տոմս
10:45 Արթուր թագավորի թուրը 3500 ֏ Գնել տոմս
10:55 Ռոք Դոգ 1500 ֏ Գնել տոմս
11:15 Խոստում 1500 ֏ Գնել տոմս
11:30 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 1500 ֏ Գնել տոմս
12:35 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 2000 ֏ Գնել տոմս
12:45 Ձայն քարի միջից 1500 ֏ Գնել տոմս
13:10 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2000 ֏ Buy ticket
13:30 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 4500 ֏ Գնել տոմս
13:50 Օտարը. Պատգամ 2000 ֏ Գնել տոմս
14:25 Օտարը. Պատգամ 2500 ֏ Գնել տոմս
14:40 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 2000 ֏ Գնել տոմս
15:10 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 2000 ֏ Գնել տոմս
16:00 Գալակտիկայի պահապանները: Մաս 2 2000 ֏ Գնել տոմս
16:25 Օտարը. Պատգամ 2000 ֏ Գնել տոմս
16:50 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 2500 ֏ Գնել տոմս
17:15 Արթուր թագավորի թուրը 2000 ֏ Գնել տոմս
17:45 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 3000 ֏ Գնել տոմս
18:35 Արթուր թագավորի թուրը 3500 ֏ Գնել տոմս
18:55 Խոստում 2500 ֏ Գնել տոմս
19:10 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 6000 ֏ Գնել տոմս
19:25 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 3500 ֏ Գնել տոմս
19:50 Օտարը. Պատգամ 2500 ֏ Գնել տոմս
20:20 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 2500 ֏ Գնել տոմս
21:05 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales 2500 ֏ Buy ticket
21:25 Խոստում 2500 ֏ Գնել տոմս
21:45 Alien: Covenant 5500 ֏ Buy ticket
22:00 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 3000 ֏ Գնել տոմս
22:30 Արթուր թագավորի թուրը 3500 ֏ Գնել տոմս
22:55 Կարիբյան ծովի ծովահենները: Մեռյալները հեքիաթներ... 3500 ֏ Գնել տոմս
23:40 Գալակտիկայի պահապանները: Մաս 2 2500 ֏ Գնել տոմս
23:55 Օտարը. Պատգամ 2500 ֏ Գնել տոմս

@kinoparkarmenia !! Հետևեք մեզ Instagram-ում

Ավելին

Բաժանորդագրվեք մեր նորություններին

Հետևեք մեզ